Caro vom Cröberteich

Ungarischer Champion

Slowenischer Champion

Deutscher Jugendchampion Club

Ungarischer Jugendchampion

Österreichischer Jugendchampion

Bundesjugendsieger Tulln 2020

19.09.2021, CAC Beckum, Herr Guy Kips

V1, BOB

 

18.09.2021 CAC Beckum, Frau Martha Kips

 

V1, BOB

 

18.07.2021, CACIB Sárvár, Frau Balázsovits

V1, BOB, Ungarischer Champion

 

17.07.2021, CACIB Sárvár, Herr Harsányi

V1,  CACIB, BOB

 

16.07.2021, CACIB Sárvár, Dr. Balogh

 

V1,CACIB, BOS

 

03.07.2021 Spezialclubshow, Frau Kremser

V1,  Club Winner, BOB, Slowenischer Champion

 

03.07.2021 CACIB Rogla, Herr Sinko

V1, res. CACIB

 

02.07.2021 CAC Rogla, Herr Nagode

 V1

 

27.06.2021 Wirges Zwischenklasse,  Frau Melchior

V1

 

26.06.2021 Wirges Zwischenklassen, Herr Nölke

V1, BOS

 

12.062021 Dallmin 

V1, BOB 

 

27.09.2020 Tulln 

V1, Bester Junghund, Bundesjugendsieger, BOB

 

26.09.2020 Tulln 

V1, Bester Junghund

 

30.08.2020 Alzey (Clubsiegerausstellung)

V2

 

29.08.2020 Alzey 

V1

 

22.08.2020 Szilvasvarad

V1, Bester Junghund, (Ungarischer Jugendchampion)

 

21.08.2020 Szilvasvarad

V1, Bester Junghund

 

20.08.2020 Szilvasvarad

V1, Bester Junghund

 

28.06.2020 Alzey

VV1

 

27.06.2020 Alzey

VV1