Caro vom Cröberteich

Ungarischer Jugendchampion

Österreichischer Jugendchampion

Bundesjugendsieger Tulln 2020

 27.09.2020 Tulln 

V1, Bester Junghund, Bundesjugendsieger, BOB

 

26.09.2020 Tulln 

V1, Bester Junghund

 

30.08.2020 Alzey (Clubsiegerausstellung)

V2

 

29.08.2020 Alzey 

V1

 

22.08.2020 Szilvasvarad

V1, Bester Junghund, (Ungarischer Jugendchampion)

 

21.08.2020 Szilvasvarad

V1, Bester Junghund

 

20.08.2020 Szilvasvarad

V1, Bester Junghund

 

28.06.2020 Alzey

VV1

 

27.06.2020 Alzey

VV1